Sweet memories

Bijzondere vakantieherinneringen

 • De actieperiode is van 23 december 2016 tot en met 31 maart 2017
 • De winnaars worden 1 mei 2017 bekendgemaakt
 • Tekst gaat over een autovakantie in Europa
 • We publiceren de mooiste vakantieverhalen en foto’s
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden
 • Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Pharos Reizen, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Pharos Reizen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de actie verwijderd worden
 • Door deelname aan de actie verlenen de deelnemers en prijswinnaars toestemming aan Pharos Reizen om hun namen, teksten en/of foto’s die zij hebben ingezonden te redigeren/in te korten en voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie te gebruiken
 • Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Pharos Reizen overgedragen
 • Een onafhankelijke jury selecteert na afloop van de actie uit alle deelnemers 3 winnaars met het mooiste verhaal, waarvan 1 Pharos Reizen één hoofdprijs uitreikt, een tweede prijs en een derde prijs
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Pharos Reizen.
 • De hoofdprijs heeft een verblijf in 2017, de tweede en derde prijs op basis van de verstrekte informatie
 • Pharos Reizen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze wedstrijd, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs
 • Pharos Reizen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 •