Voorwaarden campingloterij

Boek een camping en ontvang een Staatslot!

Boek vanaf 7 juni 2017 een vakantie naar een camping. De eerste 75 klanten ontvangen een gratis 1/1 Staatslot. Wees er snel bij want op=op.

Voorwaarden

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie van Pharos Reizen van ANWB ter promotie van de verkoop van reizen van Pharos.
2. De 75 eerste klanten die een camping vakantie boeking gemaakt hebben op vanaf 7 juni 2017 met een verblijf in 2017, ontvangen een 1/1 Staatslot per boeking ter waarde van 15 euro zolang de voorraad strekt.
3. Wanneer de deelnemer bij de eerste 75 klanten hoort, ontvangt men 30 juni 2017 een vouchercode per e-mail waarmee de deelnemer online zijn 1/1 Staatslot kan verzilveren. Met deze vouchercode kan de deelnemer op de actiepagina van de Staatsloterij zijn 1/1 Staatslot verzilveren.
4. De actie is niet te combineren met andere acties en kortingscodes.
5. Als de boeking wordt geannuleerd, dan wordt het Staatslot t.w.v. € 15,- in rekening gebracht.
6. Het online Staatslot is niet inwisselbaar tegen contanten.
7. Deze actie geldt niet voor het ANWB Ledenreizen assortiment.
8. Deze actie geldt alleen voor inwoners van Nederland.
9. Via de website http://www.staatsloterij.nl/pharosreizen kan de deelnemer de (digitale) voucher code(s) verzilveren door het achterlaten van zijn/haar (persoons)gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer. Indien de ontvanger al een Mijn Staatsloterij account heeft van de Staatsloterij dan zijn de benodigde (persoons)gegevens als bekend/ingevuld.
10. Na het invullen van de code(s) en persoonlijke gegevens ontvangt de deelnemer voor een trekking een online 1/1 Staatslot. Afhankelijk van het moment van verzilveren is dit voor de eerstvolgende reguliere trekking, of de daarop volgende reguliere trekking. Tijdens het verzilverproces wordt weergegeven voor welke trekking je meespeelt.
11. Het verzilveren van de (digitale) vouchercodes (en daardoor meespelen met de Staatsloterij) is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.
12. De deelnemer gaat bij het verzilveren van de digitale vouchercode(s) en ontvangst van deelname akkoord met het deelnemersreglement van Staatsloterij bv, welke is in te zien op http://www.staatsloterij.nl/service/deelnemersreglement.
13. De actie van Pharos Reizen van ANWB is geldig vanaf 7 juni 2017. De te verzilveren codes voor het 1/1 Staatslot worden op 30 juni 2017 verstrekt.
14. Het digitale Staatslot kan tot uiterlijk 31-8-2017 verzilverd worden.
15. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden Pharos Reizen van ANWB en Staatsloterij bv zich het recht voor om de deelname te annuleren.
16. Het is deelnemer in geen geval toegestaan de verstrekte (digitale) vouchercode(s) door te verkopen aan derden.
17. Staatsloterij bv is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
18. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Staatsloterij bv niet aansprakelijk.
19. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Staatsloterij bv.
20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Pharos Reizen van ANWB in overleg met Staatsloterij bv.
21. Deze vouchercode heeft betrekking op reguliere trekkingen (iedere 10e van de maand). De Koningsdagtrekking, 1 juli trekking, 1 oktober trekking en Oudejaarstrekking zijn uitgesloten van deelname.
22. Klachten of vragen over deze actie kunnen worden ingediend bij Pharos, via Pharos Klantenservice 023- 55 42 870 (lokaal tarief) of per mail via klantenservice@pharosreizen.nl. Klachten en vragen over het online 1/1 Staatslot en het invoeren van de vouchercode kunnen gesteld worden aan Staatsloterij bv, via Nederlandse Loterij via Klantenservice, 0800 – 15 01 (gratis) of per post via Nederlandse Loterij (Lotto bv), afdeling Klantenservice Postbus 3074, 2280 GB Rijswijk. Zie voor meer informatie: http://www.nederlandseloterij.nl/