Reisinformatie West-Europa

West-Europa

Pharos Reizen kent het belang van een goede voorbereiding op jouw reis! Met alle wetten en regels die in Europa van toepassing zijn, is het prettig om zaken helder op een rijtje te hebben. Met onderstaande reisinformatie weet je precies waar je aan toe bent en kun je zorgeloos op reis!

België

Tol: de Liefkenshoektunnel ten noordwesten van Antwerpen (verbinding tussen de A12 en de N49) is de enige plek in België waar je tol dient te betalen. Deze tol betaal je contant of per creditcard.

Navigatie: alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlicht-camera’s is verboden. Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden. Het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) is toegestaan.

Milieusticker: de hele Antwerpse binnenstad en Linkeroever gelden vanaf 1 februari 2017 als lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto's mogen dan dit deel van de stad niet meer in. Dit zijn oudere diesels en heel oude benzinevoertuigen. De zone wordt aangeduid met verkeersborden. Of een voertuig de LEZ binnen mag, hangt af van zijn euronorm. Die norm - aangegeven met een cijfer 1 tot 6 - staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Hoe hoger het cijfer, hoe minder het voertuig vervuilt. De toelatingsvoorwaarden staan op www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

Via www.slimnaarantwerpen.be/LEZ kan getest worden of een voertuig wel of niet aan de toelatingsnormen voldoet. Voor voertuigen die geen toegang hebben is het mogelijk een vrijstelling aan te vragen, een tijdelijke toelating aan te vragen of een LEZ-dagpas te kopen. Ieder voertuig dat de LEZ inrijdt wordt met camera's geregistreerd. Wie de LEZ in rijdt met een voertuig dat er niet in mag, krijgt een boete van € 125,-. Bij herhaling wordt de boete hoger.

Niet vergeten: gevarendriehoek, veiligheidsvest, verbanddoos en brandblusser in de auto zijn verplicht.

Maximum snelheid: op autosnelwegen geldt een maximum snelheid van 120 km/uur. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum van 90 km/uur en binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

Klik hier voor meer informatie over België.

Duitsland

Tol: in Duitsland zijn alle wegen tolvrij. Het plan om vanaf 1 januari 2016 tol te gaan heffen voor voertuigen met een buitenlands kenteken is voorlopig uitgesteld. Voor alle actuele informatie kun je het beste vlak voor vertrek de hieronder genoemde website bekijken. De wegen in Duitsland zijn op dit moment nog tolvrij voor toeristen. Het plan is om, mogelijk in de loop van 2017 of 2018, tol te gaan heffen voor voertuigen met een buitenlands kenteken.

Milieusticker: in veel Duitse steden heb je een milieusticker op jouw auto nodig. Alleen met deze sticker heb je toegang tot de stadscentra. Deze steden worden d.m.v. borden aangeduid met 'Umweltzone'. Deze milieusticker kun je van tevoren aanvragen bij de ANWB-winkel (neem je kentekenbewijs mee) en dient goed zichtbaar, rechtsonder op de binnenkant van de voorruit geplakt te worden. Bekijk hier extra informatie over de milieusticker.

Navigatie: het gebruik en het bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden.

Niet vergeten: veiligheidsvest, gevarendriehoek en verbanddoos in de auto zijn verplicht.

Maximum snelheid: op autosnelwegen geldt geen maximum, maar een richtsnelheid van 130 km/uur. Buiten de bebouwde kom mag je maximaal 100 km/uur rijden. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

Bijzonderheden: het is in Duitsland verplicht winterbanden, vier seizoenenbanden of all-season banden te hebben indien er sprake is van winterse omstandigheden. Ook sneeuwkettingen en antivries in de ruitenwisservloeistof dienen aanwezig te zijn. Bij wegwerkzaamheden is het vaak verboden op de linkerrijstrook te rijden als het voertuig of de combinatie, inclusief buitenspiegels, 2 meter of breder is. Dit verbod wordt aangegeven door een rond wit bord met een rode rand waarop 2 meter wordt vermeld.

Klik hier voor meer informatie over Duitsland. 

Frankrijk

Tol: in Frankrijk wordt tol geheven op de meeste snelwegen. Deze tol betaal je contant of per creditcard bij de tolpoortjes aan de snelwegen. Als je met creditcard betaalt, kun je aansluiten in de rij met de letters CB, dan wel met een afbeelding van een betaalkaart. Met de Tolbadge Frankrijk kun je elektronisch je tol betalen op het gehele Franse snelwegennetwerk en bij automatische tolpoorten (zoals voor het viaduct van Millau). Daarnaast kun je bij ongeveer 250 parkeerterreinen/garages met de tolbadge betalen. Je schaft de Tolbadge Frankrijk aan in een ANWB winkel.


Met de Tolbadge Frankrijk kun je:

•     Aparte rijstroken gebruiken bij tolpoorten in héél Frankrijk.
•     Gebruik maken (betalen) van meer dan 250 Franse parkeerterreinen en garages.
•     Veel tijd besparen.

Kosten Tolbadge Frankrijk
•    Aanschaf badge: € 11,99 ledenprijs, € 13,99 niet ledenprijs.
•    € 2,50 per maand (alleen in de maanden dat de badge wordt gebruikt).
•    De geldende toltarieven.

De Tolbadge Frankrijk is voor mensen die regelmatig naar Frankrijk reizen (gemiddeld 1x per jaar). Dit aangezien er een contract afgesloten moet worden. Als je slechts eenmalig naar Frankrijk reist is de tolbadge niet geschikt. Je kunt dan beter betalen met contant geld of creditcard.

NIEUW: Tolbadge Frankrijk/Spanje/Portugal
Met de Tolbadge Frankrijk/Spanje/Portugal kun je elektronisch je tol betalen op het gehele Franse, Spaanse en Portugese snelwegennetwerk en bij automatische tolpoorten (zoals voor het viaduct van Millau). Daarnaast kun je bij ongeveer 300 parkeerterreinen/garages met de tolbadge betalen.

Milieusticker: Op grond van nieuwe wetgeving (Crit'air) kunnen Franse steden milieuzones instellen. Wanneer in een stad een milieuzone is ingesteld, is toegang alleen mogelijk met een milieusticker (ecovignet). Er zijn ook steden waar zo’n milieusticker alleen nodig is op dagen met extreme luchtvervuiling. Er zijn 6 verschillende stickers (kleuren). Welke sticker je nodig hebt, is afhankelijk van het type voertuig, de mate van emissie (EURO-norm) en de leeftijd van de auto. Zie www.anwb.nl/vakantie/frankrijk/informatie/milieuzones voor meer informatie en www.certificat-air.gouv.fr voor het bestellen van een milieusticker.

Navigatie: het gebruik en bezit van iedere vorm van flitspaalsignalering is verboden.

Niet vergeten: veiligheidsvest, alcoholtest en gevarendriehoek in de auto zijn verplicht.

Maximum snelheid: op de autoroute geldt een maximum snelheid van 130 (120) km/uur. Op andere 4-baanswegen is de maximum snelheid 110 (100) km/uur en op secundaire wegen is dit 80 km/uur. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. Bestuurders die nog geen drie jaar in het bezit zijn van het rijbewijs, moeten zich aan deze lagere snelheden houden. Let op: bij regen of andere neerslag gelden lagere maximumsnelheden. Op autosnelwegen mag in dat geval bijvoorbeeld maar 110 km/h worden gereden.

Klik hier voor meer informatie over Frankrijk.

Groot-Brittannië

Tol: er zijn enkele tolbruggen en -tunnels. Verder dient tol betaald te worden op een traject van de M6 ten noorden van Birmingham. Bij de meeste wegen, bruggen en tunnels kan uitsluitend contant betaald worden, maar op de M6 kan ook met creditcard betaald worden. Het verkeer dat in de binnenstad van Londen wil rijden, dient te betalen. De tolheffing geldt alleen van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur.

Niet vergeten: het wordt geadviseerd een gevarendriehoek mee te nemen, maar het is verboden een gevarendriehoek te gebruiken op auto(snel)wegen. Bij pech of een ongeval moet de bestuurder, indien mogelijk, de alarmlichten inschakelen.

Maximum snelheid: op auto(snel)wegen geldt een maximum snelheid van 112 (70) km/uur. Buiten de bebouwde kom mag je maximaal 96 (60) km/uur rijden. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 48 (30) km/uur. De snelheden tussen haakjes zijn mijlen per uur.

Bijzonderheden: je dient links te rijden en rechts in te halen. Aangeraden wordt om je koplampen met speciale stickers af te plakken, zodat tegenliggers niet belemmerd worden door het (in Nederland op de berm afgestelde) licht. Deze stickers zijn onder meer verkrijgbaar bij de ANWB.

Klik hier voor meer informatie over Groot-Brittannië.

Ierland

Tol: voor een aantal wegen, bruggen en tunnels in Ierland dient tol betaald te worden. Betalen is in de meeste gevallen mogelijk met contant geld, behalve op de M50. Gebruikers (niet officieel geregistreerd in Ierland) van de M50 dienen voor de volgende dag 20:00 uur te betalen via de site www.eflow.ie, anders kan een flinke boete volgen. Let op de borden langs de weg. Betalen is ook mogelijk via een elektronisch systeem, waarbij een in de auto geplaatste kaart herkend wordt bij het passeren van de tolpoortjes.

Niet vergeten: je wordt geadviseerd een zaklantaarn mee te nemen.

Maximum snelheid: op auto(snel)wegen geldt een maximum snelheid van 120 km/uur. Op hoofdwegen geldt een maximum snelheid van 100 km/uur. Buiten de bebouwde kom mag je maximaal 80/100 km/uur rijden. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

Bijzonderheden: je dient links te rijden en rechts in te halen. Aangeraden wordt om je koplampen met speciale stickers af te plakken, zodat tegenliggers niet belemmerd worden door het (in Nederland op de berm afgestelde) licht. Deze stickers zijn onder meer verkrijgbaar bij de ANWB.

Klik hier voor meer informatie over Ierland.

Luxemburg

Tol: in Luxemburg zijn alle wegen tolvrij.

Niet vergeten: gevarendriehoek en veiligheidsvest in de auto zijn verplicht.

Maximum snelheid: op auto(snel)wegen geldt een maximum snelheid van 130 km/uur (bij nat wegdek 110 km/uur). Buiten de bebouwde kom mag je maximaal 90 km/uur rijden. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

Bijzonderheden: het gebruik van een dashboardcamera is verboden.

Klik hier voor meer informatie over Luxemburg.

Oostenrijk

Tol en vignet: in Oostenrijk is het op de snelwegen verplicht een Autobahnvignet te hebben. Deze dien je ook bij benzinestations en in Duitsland te hebben. Dit vignet is te koop bij de ANWB-winkels. Bovendien dien je op sommige snelwegen tol te betalen. Uitzondering hierop vormt een aantal Sondermautstrecken waar geen vignetplicht geldt, maar wel apart tol betaald dient te worden. Deze tol betaal je contant of per creditcard bij de tolpoortjes aan de snelwegen.

Navigatie: in Oostenrijk is alle apparatuur verboden die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlichtcamera’s.

Niet vergeten: gevarendriehoek, veiligheidsvest en verbanddoos in de auto zijn verplicht.

Maximum snelheid: op autosnelwegen geldt een maximum snelheid van 130 km/uur. Buiten de bebouwde kom mag je maximaal 100 km/uur rijden. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

Bijzonderheden: het gebruik van een dashboardcamera is verboden. Het is in Oostenrijk verplicht winterbanden te hebben indien er sprake is van winterse omstandigheden. Ook sneeuwkettingen en antivries in de ruitenwisservloeistof dienen aanwezig te zijn.

Klik hier voor meer informatie over Oostenrijk.

Zwitserland

Tol en vignet: in Zwitserland is het op de snelwegen, bij de grens en bij benzinestations verplicht een Autobahnvignet te hebben. Dit vignet is te koop bij de ANWB-winkels of via www.anwbvignetten.nl. Daarnaast wordt tol geheven voor de Grote-Sint-Bernardtunnel.

Navigatie: het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalinformatie is verboden.

Niet vergeten: gevarendriehoek in de auto is verplicht.

Maximum snelheid: op snelwegen geldt een maximum snelheid van 120 km/uur; op autowegen 100 km/uur. Buiten de bebouwde kom mag je maximaal 80 km/uur rijden. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

Klik hier voor meer informatie over Zwitserland.